CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensing Hydrogen with (Single) Nanoparticles

Christoph Langhammer (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers))
HYDEM2016 - HYDRIDES AS ENERGY MATERIALS, 1-3 JUNE 2016, Aarhus, Denmark (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19.
CPL Pubid: 246334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur