CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct Conversion of Methane to Methanol over ZSM-5 from First-principles

Adam Arvidsson (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Hellman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
11th Natural Gas Conversion Symposium (NGCS 11), Tromsø, Norway, June, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19.
CPL Pubid: 246332