CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partial oxidation of methane to methanol over ZSM-5 from first-principles

Adam Arvidsson (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Hellman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
ACS, San Diego, USA, March, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 246331