CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrochemical dehydrogenation of methanol and glycerol on Au(111) with DFT

Mikael Valter (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Jonas Baltrusaitis ; Anders Hellman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
17th Nordic Symposium on Catalysis, June 14-16, 2016 Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-07-31.
CPL Pubid: 246330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur