CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid-state ion exchange in small pore zeolites – A density functional theory study

Lin Chen (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers))
17th Nordic Symposium on Catalysis, June 14-16, 2016 Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 246328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur