CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PtY thin films as highly active catalysts for oxygen reduction reaction

N. Lindahl ; E Zumburlini ; L. Feng ; Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; I. Stephens ; I. Chorkendorff ; Christoph Langhammer (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Björn Wickman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
European Materials Research Society 2016 Spring meeting, Lille, France, May 2 - 5, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 246326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur