CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling edge rotation by localized gas puffing

Peter J Catto ; Per Helander ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; N J Conway ; A R Field ; H Meyer
30th EPS Conference on Plasma Physics, St Petersburg Vol. 27A (2003), p. P3-165.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur