CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stress relaxation and catalysis

Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
CMD26 mini-colloquium "Catalytic Surface Science", September 5-9, 2016, Groningen, The Netherlands (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 246317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur