CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory of the cross sections for inelastic scattering of electrons by core-level excitations in solids

D R Penn ; C W Clark ; C J Powel ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; S Tanuma
Ultramicroscopy Vol. 69 (1997), p. 69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur