CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Origin of ion cyclotron emission in tokamaks

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Yaroslav Kolesnichenko ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Nuclear Fusion Vol. 37 (1997), p. 1281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermonuclear instabilities and fast particle transport