CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localized fast magnetoacoustic eigenmodes in tokamak plasmas

Yaroslav Kolesnichenko ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Nuclear Fusion Vol. 38 (1998), p. 1871.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur