CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion cyclotron emission from fusion products and beam ions in the Tokamak Fusion Test Reactor

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Nuclear Fusion Vol. 5 (1998), p. 761.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermonuclear instabilities and fast particle transport