CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The radial and poloidal localization of fast magnetoacoustic eigenmodes in tokamaks

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Yaroslav Kolesnichenko ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Physics of Plasmas Vol. 7 (2000), p. 1479.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur