CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrothermal processing in biorefineries – a case study of the environmental performence

Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Andrew Peterson ; Jefferson W. Tester
7th World Congress of Chemical Engineers, July 10-14, 2005, Glasgow, Scotland (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2012-12-21.
CPL Pubid: 24622

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Processkemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur