CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental performance of district heating in suburban areas compared with heat pump and pellets furnace

Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Hans Bengtsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik)
10th International Symposium on District Heating and Cooling, September 3-5, 2006, Hanover, Germany (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-22.
CPL Pubid: 24621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur