CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rise and fall of innovation in biofuels

Stevan C. Albers ; Annabelle M. Berklund ; Gregory Graff (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
Nature Biotechnology (1087-0156). Vol. 34 (2016), 8, p. 814-821.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 246199

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)