CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial structure of five star forming regions: 121.28+0.65, 34.403+0.233, 77.462+1.759, 99.982+4.17 and 37.427+1.518

Oleksii Patoka ; Valery Shulga ; Lev Pirogov ; Igor Zinchenko ; Peter Zemlyanukha ; Magnus Thomasson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW) p. Art no 7538027. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In paper presents the results of multi-spectral measurements of the five star-forming regions in the different molecular lines. For observed objects obtained maps in the 13 molecular lines.

Nyckelord: interstellar medium, star formationDenna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 246192

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur