CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Cecilia Holmström ; Lina Jonsdotter (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
2016. - 66 s.
[Rapport]

Nyckelord: Bostadskvalitet, inre underhåll, renovering, arkitekturDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 246186

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

HSB Living Lab