CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The polyethylene casing as diffusion barrier for polyurethane insulated district heating pipes

Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Maria Olsson (Institutionen för byggnadsfysik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik)
Cellular Polymers (0262-4893). Vol. 20 (2001), 1, p. 37-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2008-12-04.
CPL Pubid: 24618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)
Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Materialkemi

Chalmers infrastruktur