CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anything goes? Conceptualizing different interaction strategies in open innovation

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
EURAM conference. Paris, May 31-June 4 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246173