CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Let’s make money together: Exploring challenges in shifting towards exploiting business opportunities in collaborative platforms

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
Open and User Innovation Conference. Boston, Aug 1-3. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246172