CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing and Being Designed: Organizing Complex Collaborative Innovation in a Societal challenge

Marcel Bogers ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
76th Annual Meeting of the Academy of Management, AOM 2016, Anaheim, Aug 5-9 p. 7-12. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-08-16.
CPL Pubid: 246169

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)