CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Öppna innovationsarenor: organisering av gemensamt kunskapsskapande

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246166