CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ledarskap i öppna innovationssamarbeten: Att skapa mening i en komplex miljö

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246165