CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting to a value creating rationale in innovation intermediaries: A study of managerial challenges and implications

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Kamilla Kohn Rådberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
3rd World Open Innovation Conference, Barcelona, Dec 15-16 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246163