CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rättskipningen är byggande

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Festskrift till Karsten Åström p. 95-110. (2016)
[Kapitel]

Utgår från ordet norm, uppfattad som en kulturell metafor hämtad från husbyggandet.

Nyckelord: rättssociologi, metaforer, stadsplanering, festskrift


Lund: Juristförlaget i Lund.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-16. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246161