CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ALOS Calibration and Validation Activities in Sweden

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson ; H. Olsson
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006. p. 336. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SARDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur