CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att bygg och bo: Intervjuer med 11 hushåll om kvaliteter och bostadsanpassning av bostadsrättslägenheter

Lina Jonsdotter (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Cecilia Holmström
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 74 s.
[Rapport]

Nyckelord: bostadsvanor, renovering, inre underhåll, bostadens kvaliteter, bostadsrätterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-15. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 246154

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

HSB Living Lab