CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om koldioxidinfångning från bioenergi.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Uppsalainiativet (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2016-12-15.
CPL Pubid: 246143

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur