CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical properties of metal oxide films

Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Workshop on “Structure of Ultra-Thin Films of Oxides on Metal Surfaces”, Avila, Spain, June 27-30 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-15. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 246139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur