CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First-principles microkinetic modeling of methane oxidation over PdO(101)

Maxime van den Bossche (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
11th Natural Gas Conversion Symposium (NGCS) Tromsø, Norway, 5-9 June (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-15.
CPL Pubid: 246138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur