CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of attractive pair interactions in reactions on metal oxide surfaces

Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
American Chemical Society National Meeting, San Diego, USA, March 13-17 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-15. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 246133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur