CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fitting ecosystem services assessment into the LCA framework

Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
EAAP 2016, Book of Abstracts (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-12-14. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 246124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur