CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating Pigs and Crops for Environmental Benefit - A Swedish Case Study

Daniel Baumgartner ; Magdalena Wallmann ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Silvia Marton ; Gerard Gaillard
10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2016. Book of Abstracts, p 1067-1074 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-14. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 246123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur