CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments

Emke Vrasdonk (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Ulrika Palme (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Tommy Lennartsson ; Alexandre Antonelli ; Berg Sofia ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2016. Book of Abstracts, p 620-628 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-14. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 246122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur