CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The importance of a life cycle approach for valuing carbon sequestration

Corina Van der Middelaar ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Pierre Gerber ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Imke van der Boer
: 10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2016. Book of Abstracts p. 380-386. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-14.
CPL Pubid: 246120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur