CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COMPARISON BETWEEN DIFFERENT SURVIVABILITY MEASURES ON A GENERIC FRIGATE

Hans Liwång (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; H. Jonsson
International Journal of Maritime Engineering (1479-8751). Vol. 158 (2016), p. A77-A78.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-14. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 246118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur