CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Octave-spanning Supercontinuum Generation in a Silicon-rich Nitride Waveguide

Xing Liu ; Minhao Pu ; Binbin Zhou ; Clemens Krückel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Attila Fülöp (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Morten Bache
2016 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2016, San Jose, United States, 5-10 June 2016 (2160-9020). (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We generate supercontinuum (817 – 2250 nm at -30dB) in a dispersion-engineered silicon-rich nitride waveguide by pumping fs pulses with 82 pJ from an erbium-fiber oscillator. Spectral broadening mechanisms include soliton fission and dispersive wave generation.Denna post skapades 2016-12-14. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 246115

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)