CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accuracy assessment of stem volume retrieval from ERS-1/2 multitemporal coherence in Eurasian boreal forests

M. Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006. p. 2208. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forestDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 24611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur