CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special issue dedicated to ICFP 2014 Editorial

D. Dreyer ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Journal of Functional Programming (0956-7968). Vol. 26 (2016),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer ScienceDenna post skapades 2016-12-14.
CPL Pubid: 246103

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)