CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Detection of Wind-Thrown Forest in VHF SAR Images

Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006. p. 3599. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forestDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Model-Based Stem Volume Retrieval and Windthrow Detection using CARABAS and P-band SAR