CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From process management towards dynamic capability

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Acta Medica Academica (1840-1848). Vol. 45 (2016), 2, p. 175-177.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Process management, Quality management, Improvement knowledge, Exploitation and exploration, Dynamic capabilityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-13. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 246083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur