CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen

Jonas Åkerman ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Anna Elofsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens nyheter 2016-11-29, (2016)
[Artikel, övrig]

Klimatpåverkan från svenskarnas flygresande är nu lika stor som påverkan från allt bilresande i Sverige. Men flygsektorn betalar i dag avsevärt mindre än om den skulle beskattas som vägsektorn. Vi föreslår därför ett paket med klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag, skriver tre miljöforskare.

Nyckelord: flygskatt styrmedel flyg biobränsle klimatdeklarationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-13. Senast ändrad 2016-12-13.
CPL Pubid: 246069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Transportteknik och logistik
Energisystem

Chalmers infrastruktur