CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LORAM - A SAR/GMTI Data Collection Campaign

A. Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; P-O. Frölind ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; P. Dreuillt ; P. Dubois-Fernandez ; O. Ruault du Plessis
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, SAR, GMTIDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur