CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VHF/UHF Ultra-Wideband SAR Measurements of Forests

Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson ; P-O. Frölind ; A. Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Magnusson
EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: forest, radar, remote sensing, SARDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur