CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithms for automatic detection of wind thrown trees in CARABAS SAR images

Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: forest, radar, remote sensing, SARDenna post skapades 2006-12-22.
CPL Pubid: 24603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Radio and Space Science - Internal Technical Report 2