CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ERS and ENVISAT SAR coherence properties of boreal forests

M. Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; A. Weismann ; C. Schmullius
EARSel 2006, held in Warsaw (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forestDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 24602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur