CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A challenge problem for detection of targets in foliage

M. Lundberg ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; W.E. Pierson ; A. Gustavsson
Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery XIII, Proceedings of the SPIE Vol. 6237 (2006),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, SARDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur