CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct measurement of airway pressure in ventilated very low birth weight infants

Ants Silberberg (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kenneth Sandberg
Proceedings of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 30 Aug-3 Sept, 2006, New York City, New York, USA p. 2868-2870. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-08.
CPL Pubid: 24600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur