CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inducement and Blocking Mechanisms in the Development of a New Industry: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden

Anna M. Johnson (Institutionen för industriell dynamik) ; Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik)
Coombs, R., Green, K., Walsh, V. & Richards, A. (Eds): Technology and the Market: Demand, Users and Innovation. Edward Elgar. Cheltenham and Northhampton (2001)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-09. Senast ändrad 2016-12-09.
CPL Pubid: 245980

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur